SEOSENSE

SEOSENSE

Hľadať na webe
Vyhľadať
Close this search box.

Ako vyriešiť: Objavené – momentálne nie je v indexe?

Objavené - momentálne nie je v indexe

Objavené – momentálne nie je v indexe. Strašiak v Search Console pre mnohé weby. Prečo tento problém vzniká, čo o ňom vraví Google a ako ho vyriešiť?

Objavené - momentálne nie je v indexe

Stránky, ktorých sa to týka, sa na Google nezobrazujú. Google bot ich objavil, no indexovo ich neprehľadával (necrawloval) a z tohto dôvodu ich nemohol zahrnúť do indexu – do výsledkov vyhľadávania na Google.

Zhrnutie problematiky

Hneď na úvod si môžete prečítať stručné zrhnutie problematiky.

Objavené – momentálne nie je v indexe: oficiálna definícia

Podľa oficiálnej dokumentácie Search Console Help je definícia stavu Objavené – momentálne nie je v indexe nasledovná:

Objavené – momentálne nie je v indexe: Stránka bola nájdená službou Google, ale zatiaľ nebola indexovo prehľadávaná. Google chcel URL indexovo prehľadávať, ale očakávalo sa, že to preťaží web; preto Google naplánoval indexové prehľadávanie na neskôr. To je dôvod, prečo je dátum posledného indexového prehľadávania v prehľade prázdny.

Objavené - momentálne nie je v Indexe výklad stavu

Zdroj: Google Search Console Help

Google teda indexové prehľadávanie (crawl) preložil na iný čas. Čisto z definície teda môžeme očakávať, že v budúcnosti sa Google na dané stránky vráti a indexovo ich prehľadá – a zaindexuje (alebo posunie do kategórie Indexovo prehľadávanie – momentálne neindexované, prípadne inej kategórie).

Nejasná definácia a čo na to John Meuller?

Tento výklad je však nejasný. Preto nám veľmi nepomôže s vyriešením tejto chyby

O aký čas Google odložil indexové prehľadávanie? O deň? Mesiac? Rok?

Mnohí webmasteri skúsili čakať, no stav z Objavené – momentálne nie je v indexe sa nezmenil ani po niekoľkých mesiacoch.

Toto vysvetlenie je tiež trochu v rozpore s tým, čo o tomto probléme povedal sám John Mueller z Google v posledných videách od Google Search Central. O tom však neskôr v tomto článku.

Stránka je dostupná = žiaden závažný technický problém

Keďže Google webovú stránku objavil, s vysokou pravdepodobnosťou na nej nie je žiaden technický problém, ktorý by bránil prístupu Google bota na danú stránku, ako napríklad blokácia prístupu cez Robots.txt. Na stránke tiež pravdepodobne nie je značka noindex, pretože stránky s kanonickou značkou noindex sa obvykle nachádzajú v reporte pokrytia pod stavom: Vylúčená na základe značky „noindex“.

Google bot sa teda k danej stránke normálne dostal, či už cez sitemapu, alebo nasledovaním linkov na webe, ale rozhodol sa ju indexovo neprehľadávať (necrawlovať). Buď nastal problém so serverom, ktorý sa preťažil, čo však ak používate kvalitného poskytovateľa hostingu, je málo pravdepodobné.

Takže to, že stránky na vašom webe nie sú indexované, nie je spôsobené technickým problémom na webe, ale skôr rozhodnutím Google. Ten svojimi algoritmami usúdil, že dané stránky nebude indexovo prehľadávať.

Aj Google má len obmedzené zdroje

Dôvodom neidnexovania môže byť, že vaša stránka nespĺňa určité kvalitatívne požiadavky, ktoré Google od webov vyžaduje na to, aby ich zahrnul do indexu. Google nikdy negarantuje, že bude podstránky vášho webu indexovo prehľadávať a indexovať – takže to, že váš web existuje (a je prístupný pre Google bota), nezaručuje, že sa vo vyhľadávaní zobrazí.

Každý deň vznikajú na internete nové a nové webové stránky. Podľa Sifely sa na internete nachádza viac než miliarda webových stránok a každý deň na internete pribudne viac než 250 000 nových webov.

Ako každá firma, aj Google je spoločnosť s obmedzenými zdrojmi, s obmedzeným „crawl budgetom“, a preto musí svoje zdroje alokovať čo najefektívnejšie. Na to, aby Google zahrnul stránku do indexu, ju musí najprv stiahnuť. A na stiahnutie stránky potrebuje vynaložiť svoje zdroje. Servery a výpočtová technika Google nie je nekonečná, a preto si Google nemôže dovoliť plytvať svojimi zdrojmi na indexové prehľadávanie nekvalitných stránok, ktoré nemajú pre užívateľa žiadnu pridanú hodnotu.

Podľa samotného Google je hlavnou úlohou vyhľadávanie na Google:

„Poskytnúť najrelevantnejšie a najspoľahlivejšie dostupné informácie.“

– Zdroj: Google Search

Preto si musíte vedieť odpovedať na otázky:

  • Poskytuje váš web relevantné a spoľahlivé informácie?
  • Čím sa váš web odlišuje od ostatných 250 000, ktoré vznikajú každý deň?
  • Čím je unikátny a jedinečný?
  • Odpovedá na vyhľadávacie dopyty lepšie než ostatné webové stránky s rovnakým zameraním?
  • Má pre užívateľa väčšiu pridanú hodnotu než ostatné webové stránky z rovnakej brandže?

 

Pokiaľ na dané otázky nedokážete nájsť odpovede, alebo sú vaše odpovede nie, pravdepodobne sa so stavom Objavené – momentálne nie je v indexe budete ešte trápiť veľmi dlho.

Kým sa presunieme k tomu, ako tento problém vyriešiť a čo na to hovorí John Mueller, poďme sa ešte pozrieť na to, kde tento stav môžete nájsť.

Kde nájdete, že stránky sú objavené, ale momentálne nie sú v indexe?

To či máte na webe stránky, ktoré su objavené – momentálne neindexované, nájdete v Google Search Consolereportoch pokrytia. V ľavom paneli nájdite Index – Pokrytie.

Google Index Pokrytie Report
Google Search Console ovládací panel

V hornom paneli zvoľte Vyňaté.

Vyňaté stránky z Google Indexu
Google Search Console report pokrytie

Následne pod grafom vyberte z podrobných informácii „Objavené – momentálne nie je v indexe“.

Objavené - momentálne nie je v Indexe Google Search Console
Objavené – momentálne nie je v Indexe

Po rozkliknutí tejto možnosti si môžete pozrieť zoznam stránok, ktoré sú objavné, no momentálne nie sú v indexe.

Čo o Objavené – momentálne nie je v indexe hovorí Google?

So stavom Objavené – momentálne nie je v indexe sa dennodenne stretávajú správcovia webových stránok a SEO špecialisti po celom svete.

Táto téma sa stáva častou diskusiou v SEO komunite, či už na sociálnych sieťach, alebo aj počas Google SEO office-hours, kedy správcovia webov môžu položiť svoje otázky zamestnancom Googlu ohľadom fungovania vyhľadávania Google a SEO. Google videá z týchto online stretnutí zverejňuje na svojom YouTube profile.

V poslednej dobe sa vo viacerých rozhovoroch či diskusiách na twitteri vyjadril k stavu „Objavené – momentálne nie je v indexe“ aj John Mueller, ktorý pracuje ako analytik v Google.

Čo teda na stav „Objavené – momentálne nie je indexované“ hovorí človek priamo z Google?

Poďme sa pozrieť na jeho viacero vyjadrení k tejto problematike. Začneme informáciami z videa Google SEO office-hours z 13. augusta 2021.

Môže byť stav spôsobený crawl budgetom?

Intuitívne sa naskytuje otázka, či stav „Objavené – momentálne nie je v indexe“ môže byť spôsobený crawl budgetom.

Crawl budget predstavuje priemerný počet stránok, ktorý Google bude počas dňa indexovo prehľadávať na vašom webe. Toto číslo je pre každý web iné a záleží od veľkosti webu.

V tomto prípade teda predpokladáme, že Google priradil vášmu webu nízky crawl budget, a tak jednotlivé stránky neindexoval, pretože mu už na to nevyšiel crawl budget.

V jednom z rozhovorov však John Mueller vysvetlil, že obvykle Crawl Budget nespôsobuje neindexovanie a že pri malých weboch je crawl budget vždy dostatočný. Pri weboch, ktoré majú milióny podstránok, je to už však niečo, čo Google berie do úvahy.

John Mueller to vysvetľuje v nasledujúcom videu od času 27:30 do 30:15:

Zdroj: English Google SEO office-hours from August 13, 2021

Nízka kvalita webu: hlavná príčina „Objavené – momentálne nie je v indexe“

Vo vyššie uvedenom videu John Mueller naznačil, že stránky môžu byť neindexované kvôli nižšej kvalite webu ako celku.

Nie je to nevyhnutne o kvalite jednotlivej url, ktorá nie je indexovaná (pretože Google ju indexovo neprehľadával – necrawloval – takže nevie, čo je na nej). Takže problém v kvalite nie je na jednotlivých URL, ktoré nie sú indexované, ale skôr v celkovej kvalite webu. Google tak vyhodnotil, že web je menej kvalitný a nehrnul sa do toho, aby všetky stránky na ňom zaindexoval.

Objavené, momentálne neindexované je typické pre nové weby

Presuňme sa teraz na video English Google SEO office-hours z 18.2.2022 v čase 49:48 – 51:08, keď sa John Mueller znovu vyjadril k stavu Objavené – momentálne nie je v indexe predovšetkým v kontexte nových webových stránok.

Podľa Johna Meullera pre nové weby je typické, že väčšina ich podstránok je objavená, ale momentálne neindexovaná, hlavne ak je na novom webe množstvo nového obsahu. Po čase však Google stránku môže prehodnotiť, keď uvidí, že stránka ako celok má svoju hodnotu.

Toto prehodnotenie však Google negarantuje, a preto môžu stránky podľa Meullerových slov ostať neindexované už navždy. Nebojte sa, John Mueller tiež naznačil, čo treba na webe ďalej robiť, aby Google web skutočne prehodnotil a zaindexoval ho. O tom je nasledujúci odsek.

Zdroj: English Google SEO office-hours from February 18, 2022

Ako vyriešiť Objavené – momentálne nie je v indexe?

Vyriešenie tohto problému a zabezpečenie indexácie webu je dôležitou úlohou z pohľadu SEO. Každý správca webu chce dosiahnuť, aby Google do svojho indexu zahrnul čo najviac dôležitých stránok webu a následne ich zobrazil vo výsledkoch vyhľadávania.

Nemusíte mať zaindexované všetky stránky na webe. Je v poriadku, keď vám niektoré stránky, ktoré pre užívateľa nie sú prínosné, svietia v Search Console ako Objavené – momentálne nie je v indexe. Je však dôležité, aby stránky, ktoré sú vstupnými stránkami, v indexe boli.

Teraz, keď už vieme, že za neindexovaním stránok na webe môže byť hlavne nižšia kvalita webu, poďme sa pozrieť na to, ako stav Objavené – momentálne nie je v indexe vyriešiť.

Čakať sa neoplatí, radšej urobte toto

Vo vyššie uvedenom videu z 18.2.2022 John Mueller naznačil, že Google musí web ako celok prehodnotiť, aby zaindexoval mnohé neindexované stránky. Intuitívnym riešením by teda bolo na prehodnotenie počkať.

Podľa slov Johna Meullera sa však neoplatí čakať na indexáciu. Bez vášho zásahu do stránky a jej kvality sa totiž pravdepodobne nič nezmení.

Preto by ste mali pokračovať v práci na vašej webstránke ako celku, zamerať sa na jej kvalitu a na hodnotu, ktorú stránka ponúka svojim návštevníkom a zlepšovať tieto oblasti.

Váš web si musí indexovanie zaslúžiť

K téme „objavené / neindexované“ sa John Mueller mnoho krát vyjadril aj na twitteri, pričom za zmienku stojí hlavne táto diskusia.

Zdroj: Twitter

John Meuller následne tweet komentoval:

Meuller naznačil, že správcovia a tvorci webových stránok musia presvedčiť kvalitou obsahu Google o tom, že sa oplatí indexovať stránky na danom webe.

Znamená to, že váš web si musí indexovanie zaslúžiť.

John Meuller tiež vysvetlil, že keď sa Google rozhoduje, či danú stránku bude indexovo prehľadávať, najprv sa snaží novú (neindexovanú) url na vašom webe Google pochopiť v kontexte celého webu. To nadväzuje na myšlienky z vyššie uvedených videí, že Google pri indexovaní/neindexovaní zohľadňuje celkovú kvalitu webu.

Urobte váš web úžasným

V odpovedi na to, čo majú správcovia webu robiť, aby presvedčili Google, že web je hodný indexovania, John Muller napísal, že musia urobiť web úžasným. Ja osobne si pod tým predstavujem fantastický a vysoko kvalitný obsah, ktorý perfektne odpovedá na vyhľadávacie dopyty a posyktuje skvelú užívateľskú skúsenosť.

Byť na Google sa stáva privilégiom, nie pravidlom

Ako vidíte, aby sa váš web zobrazil na Google a nemal stránky v stave Objavené – momentálne nie je v indexe, musí si to najprv zaslúžiť svojou kvalitou. Množstvo webov má však momentálne neindexovaných veľa podstránok, čo svedčí o tom, že:

Zobrazovanie na Google sa stáva skôr privilégiom než pravidlom.

Preto ak bojujete s indexovaním vášho webu, pozrite sa na jeho kvalitu a pridanú hodnotu a neustále ich zlepšujte. Je to jediný spôsob ako docieliť presunutie stránok do vytúženého stavu: Indexované.

Záver

Ťažisko SEO práce sa presúva. Techniky, ktoré platili pred 10 rokmi, vás už dávno na prvé miesta na Google nedostanú.

Nie je to však o tom, že by sa výrazne menili vyhľadávače (hoci algoritmy sa stále menia a vyvíjajú).

Ak ste pred 10 rokmi tvorili vysoko kvalitný obsah a poskytli skvelú užívateľskú skúsenosť, zobrazovali ste sa vysoko vo vyhľadávaní. Ak dnes tvoríte vysoko kvalitný obsah a poskytujete skvelú užívateľskú skúsenosť, zobrazujete sa vysoko vo vyhľadávaní.

Mení sa hlavne prístup SEO špecialistov k technikám, ktoré pri svojej SEO práci využívajú. V minulosti existovali spôsoby (spamové spôsoby), ktorými bolo možné umiestneniami na Google manipulovať, dnes to však možné nie je.

Nastaviť Title Tagy a Meta Descriptiony nestačí.

Vytvoriť podpriemerný alebo priemerný obsah v zmysle „len, aby sme nejaký obsah na webe mali“ nestačí.

A o kupovaní spätných odkazov z pochybných magazínov s nulovou návštevnosťou a minimálnou pridanou hodnotou, ktoré linkujú sami na seba a vytvárajú tak linkovú schému obrovských rozmerov, už ani nehovorím.

Ťažisko SEO je v:

  1. Content Marketingu,
  2. perfektne zvládnutom technickom SEO,
  3. dodržiavaní najlepších praktík on-page SEO,
  4. užívateľsky prívetivom internom prelinkovaní
  5. a relevantných spätných odkazoch, ktoré – ak publikujete skutočne kvalitný obsah – by ste pomocou vynaloženého úsilia, outreachu, guest postom a propagovaním článkov mali byť schopní získať.

 

SEO je dlhodobá investícia.

ZOBRAZENIE NA GOOGLE SI MUSÍTE ZASLÚŽIŤ.

A pokiaľ sa na to nepozeráte z tohto uhlu pohľadu, podstránky na vašom webe môžu ostať Objavené – momentálne neindexované aj navždy.

 

Facebook
Twitter

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *