Ing. Matej Šuľan - SEO Služby

SEO Audit

SEO AUDIT WEBOVEJ STRáNKY

Základ optimalizácie webu pre vyhľadávače

SEO Audit je prvým krokom optimalizácie webu pre vyhľadávače.

Poukáže na nedostatky a slabiny webu a odhalí príležitosti. SEO Audit ukáže, ktorým smerom sa má Váš web vydať, aby predbehol konkurenciu a získal vo vyhľadávaní na Google vyššie pozície.

Pri audite je potrebné zanalyzovať každú jednu stránku Vášho webu – od textov až po technické cez technické záležitosti. Rovnako je počas neho potrebné zhodnotiť mnohé externé faktory ako napríklad, koľko relevantných iných webových stránok odkazuje na tú Vašu. 

Na SEO Audit je vhodné použiť špeciálny softvér, ktorý „prebehne“ všetky stránky webu a vyhodnotí, či sú dostatočne optimalizované a vyhľadá na nich chyby.

Takéto softvérové riešenie auditu je však samo o sebe nepostačujúce a je potrebné ho rozšíriť o pohľad skúseného SEO analytika, ktorý v vyhodnotí výsledky softvérového auditu v širších súvislostiach.

Preto Vám so SEO Auditom Vášho webu rád pomôžem. 

Cena SEO AUDITU

So SEO Auditom Vašej stránky Vám môžem pomôcť buď prostredníctvom konzultácii, kde Vás navediem na to, ako audit spraviť, aké nástroje k tomu použiť a ako vyhodnotiť informácie.

Druhou možnosťou je, že si u mňa objednáte celý SEO audit Vášho webu a ja pre Vás pripravím kompletný report aj s návrhmi na zlepšenie.

SEO Audit

199
  • Analýza on-page faktorov
  • Analýza off-page faktorov
  • Analýza konkurencie
  • Návrhy na zlepšenie