O mne

Ing. Matej Šuľan

SEO špecialista

SEO sa venujem už viac než dva roky a rád Vám s ním pomôžem.

Webový dizajnér

Okrem SEO vytváram aj webove´stránky, ktoré sú „SEO ready“.

"Úspech Vašej webovej stránky na Google je pre mňa prvoradý."
Ing. Matej Šuľan - SEO Konzultant
Ing. Matej Šuľan

Môj príbeh

Môj príbeh v skratke.

2019-

Webový dizajnér a SEO špecialista

2017-2019

Magisterské štúdium

Vysoké Učení Technické v Brně Fakulta Podnikatelská

Odbor: Podnikové finance a obchod

2014-2017

Bakalárske štúdium

Vysoké Učení Technické v Brně Fakulta Podnikatelská

Odbor: Matematické metody v ekonomice

2010-2014

Gymnázium Boženy-Slančíkovej Timravy Lučenec