Ing. Matej Šuľan

o mne

Ing. Matej Šuľan

Ing. Matej Šuľan - SEO Konzultant

Môj príbeh

2020

SEO Konzultant

2019-

Pomáhanie klientom s optimalizáciou webov pre vyhľadávače

2017-2019

Magisterské štúdium

Vysoké Učení Technické v Brně Fakulta Podnikatelská

Odbor: Podnikové finance a obchod

2014-2017

Bakalárske štúdium

Vysoké Učení Technické v Brně Fakulta Podnikatelská

Odbor: Matematické metody v ekonomice

2010-2014

Gymnázium Boženy-Slančíkovej Timravy Lučenec