ING. Matej ŠUľan - SEO Služby

Meta data

SEO Služby

Tvorba Meta Dat (Meta nadpis a meta popis)

Správne napísané Meta data (Meta nadpis a Meta popis) sú jedným zo základných kameňov optimalizácie webu pre vyhľadávače.

Meta Nadpis

Meta nadpis (Title tag) je jedným z najdôležitejším on-page SEO faktorom a priamo ovplyvňuje pozície Vašej stránky vo vyhľadávaní. 

Meta Nadpis na FPL Reports
Obr1.: Meta Nadpis na FPL Reports

Je teda dôležité, aby meta nadpis pár slovami dobre reprezentoval stránku a zaujal, čitateľov, aby naň klikli. Meta nadpis taktiež musí „vysvetliť“ Googlu, o čom stránke je a pri akých vyhľadávaných frázach ju má zobrazovať.

Meta popis

Meta popis (z a.j. Meta Description) ovplyvňuje pozíciu Vašej stránky na Google nepriamo. Hoci z pohľadu Google meta popis nie je hodnotiacim faktorom, výrazne však ovplyvňuje CTR (mieru prekliknutia – z a.j. Click Through Rate). 

Meta Popis na Fantasy Premier League Reports
Obr1.: Meta Popis na FPL Reports

Od meta popisu vo veľkej miere závisí, či na výsledok vo vyhľadávaní Vaši potenciálni návštevníci vôbec kliknú. Ak meta popis ľudí dostatočne nezaujme, Vaši potenciálni zákazníci radšej kliknú vo vyhľadávaní na stránku s lepším meta nadpisom a popisom aj ak sa nachádza vo vyhľadávaní za Vami.

Tým sa zmenšuje CTR Vašej stránky (pretože ľudia ju vyhľadávaní vidia, ale nekliknú na ňu), a zároveň sa zvyšuje CTR konkurenčných stránok (tých, ktorých meta data zaujmú čitateľov natoľko, aby na stránku klikli). 

Ak sa stránka, ktorá ma lepšie CTR nachádza vo vyhľadávaní za Vami, je to signál pre Google, aby poradie prehodnotil a môže sa stať, že posunie weby Vašich konkurentov pred Vás. 

Dôležitá rada na záver. Google nemá rád duplicitný obsah. Preto by mali byť meta nadpisy a meta popisy každej jednej stránky na Vašom webe unikátne. Čo sa niekedy (napríklad na eshope stisíckou produktov) ľahšie povie, než v skutočnosti urobí.  

Cenová ponuka tvorby meta dát

Meta nadpisy a meta popisy sú dôležitými kúskami oveľa väčšej SEO skladačky, a preto je potrebné sa pri ich tvorbe pozerať zo širšej perspektívy. Mali by presne zapadnúť a nadväzovať na statné SEO techniky, ktoré na svojom webe budete aplikovať.

Rád Vám s písaním meta nadpisov a meta popisov pomôžem a využijem pri tom všetky moje znalosti. 

Tvorbe meta dát musí predchádzať výskum kľúčových slov. Môžem pracovať s už existujúcim výskumom kľúčových slov, ak už ho máte vypracovaný. Pokiaľ nie, môžem ho pre Vás vypracovať ja. 

Tvorba meta dát

20 / hodina
  • Meta nadpisy
  • Meta popisy
  • Výskum kľúčových slov 99€